Syklistene

Bladet Syklistene sendes ut til alle medlemmer av Syklistenes Landsforening – syklistenes egen interesseorganisasjon. I tillegg sendes bladet ut til ledende politiske og administrative aktører, og selges gjennom Narvesen og enkelte andre butikker. Over 12 500 adresser mottar bladet.

Leserundersøkelsen utført av Synovate høsten 2011 viser:

  • Syklistene har 25 000 lesere
  • Gjennomsnittlig lesetid er 60 minutter
  • 70 prosent oppbevarer bladet mer enn en måned etter at de har lest det
  • 48 prosent av leserne har mer enn en halv million i lønnsinntekt årlig

Utgivelser og materiellfrister

Utgavenummer Tema Utgivelser  Materiellfrist
annonser
Materiellfrist
redaksjonel
t
1/16 Vår 17.mars  5.februar  17. februar
2/16 Sommer 2. juni  22.april  29. april
3/16 Høst 22. september  12. august 19.august
4/16 Vinter 24.november 21. oktober 3.november

 

 

 

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

 Annonseformat og – priser

Format Br.x.i mm Utfallende + 3 mm Pris
1/1 side  210 x 280  216 x 286 16 000
1/2 side liggende 125 x 185 10 000
1/1 side  210 x 280  216 x 286 16 000
Stående 1/2 side  250 x 90 10 000
Spesialsider  Br.x.i mm  Utfallende + 3 mm  Pris
Baksiden 210 x 220 24 000
Dobbeltside 420 x 280 26 000
Dobbeltside 2 og 3 420 x 280 30 000
Annonseprisene gjelder trykkeferdige annonseoriginaler. Alle priser er eksklusive mva. Bilag etter avtale. Løst bilag må merkes. “Bilag til Syklistene nr…”
Annonser på nett!
Stadig flere bruker nettsidene www.syklistene.no. Temasidene for testing av utstyr og sykkelferie er spesielt godt besøkt.

Nettannonser

Størrelse på nettannonsene

Forside under slider 600 x 180
Høyre side 280 x 240