Syklist i egen by

Annethvert år gjennomfører Syklistene en spørreundersøkelse blant norske syklister.

Spørsmålene er like hvert år. Det gjør det mulig å følge med på hvordan forholdene for syklister er i de ulike byene og hvordan forholdene utvikler seg.

Resultater 2014

By Plassering Poeng 
Lillestrøm  1.  3,70
Kristiansand 2.  3,61
Kongsberg 3.  3,34
Tønsberg 4.  3,25
Hamar 5.  3,20
Lillehammer 6.  3,19
Stavanger 7.  3,17
Trondheim 8.  3,16
Sandnes 9.  3,11
Sandefjord 10.  3,07
Arendal 10.  3,07
Porsgrunn 12.  3,06
Kolbotn 12.  3,06
Drammen 14.  3,03
Asker 15.  3,01
Sandvika 16.  2,84
Skien 17. 2,83
Fredrikstad 18. 2,81
Hønefoss 19. 2,79
Bodø 20. 2,76
Mandal 21. 2,75
Larvik 22. 2,64
Oslo 23. 2,60
Tromsø 24. 2,56
Molde 25. 2,55
Bergen 26.  2,54
Sarpsborg 27.  2,52
Haugesund 28.  2,35
Moss 29.  2,31
Ålesund  30.  2,12

 

By

2012

2010 

2008 

plass

poeng

plass

poeng

plass

poeng

Lillestrøm

1. 3,71 1.  1. 3.33

Kristiansand

2. 3,50 4.  3. 3,14

Kongsberg

3. 3,40 2.  7. 2,84

Tønsberg

4. 3,26 3.  2. 3,28

Kolbotn

5. 3,25 5. IV -

Hamar

6. 3,22 8. 6. 2,86

Sandefjord

7. 3,13 7. 11. 2,71

Stavanger

8. 2,99 12. 8. 2,82

Drammen

9. 2,96 13. 4. 3,06

Sandnes

10. 2,96 6. 5. 2,87

Asker

11. 2,96 15. IV  -

Porsgrunn

12. 2,88 14. IV  -

Arendal

13. 2,87 9. 12. 2,86

Skien

14. 2,83 19. 14. 2,52

Sandvika

15. 2,79 16. IV  -

Trondheim

16. 2,74 17. 9. 2,76

Hønefoss

17. 2,74 10. IV -

Molde

18. 2,73 20. IV -

Bodø

19. 2,71 22. 16. 2,45

Larvik

20. 2,69 18. IV -

Lillehammer

21. 2,60 21. 13. 2,62

Mandal

22. 2,60 11. 10. 2,75

Oslo

23. 2,52 27. 17. 2,40

Fredrikstad

24. 2,50 29. 15. 2,47

Sarpsborg

25. 2,38 24. IV  -

Tromsø

26. 2,36 23. 18. 2,39

Bergen

27. 2,35 28. 19. 2,24

Haugesund

28. 2,29 26. IV -

Moss

29. 2,23 25. IV -

Ålesund

30. 2,02 30. 20. 2,16

IV – Ikke vurdert. 

Dette er spørsmålene:

1. Hvordan synes du forholdene er for sykling?
2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler?
3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel?
4. Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)?
5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet?
6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren?
7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)?
8. Er du tilfreds med antall sykkelparkeringsstativ?
9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene?
10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler?
12. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)?