Sykkelombudet

Sykkelombudet gjør følgende:

  • arbeid overfor myndigheter for at tilretteleggingen for sykling skal bli bedre.
  • arbeidet for å bedre regelverket for syklister, slik at det blir enklere å sykle og lettere å håndheve.
  • Rapporterer om sykkelfeller: Dårlig vedlikehold, farlige kryss, dårlig skilting, hull i veien, osv. Bruk skjemaet nedenfor for å melde sykkelfelle.
  • juridisk rådgivning hvis du har hatt et uhell på sykkelen. Bruk skjemaet nedenfor for å melde ulykke/uhell – så kan vi hjelpe deg. (Medlemmer prioriteres)

Meld sykkelfelle

Beskriv så nøyaktig som mulig stedet for sykkelfellen og foreslå forbedringer

Kommune

Sted/adresse

Dato (dd.mm.aa)

Plassering

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Veitype

Veiholder (hvis du vet)

* Hvis annet

Forbedringspunkt i konstruksjon/planlegging

* Hvis annet

Forbedringspunkt i hindringer/vedlikehold

* Hvis annet

Navn

Epost


Meld ulykke

Navn

Medlemsnummer

Epost

Type uhell

Hvis annet uhell

Din egen beskrivelse av uhellet