Publikasjoner

Brosjyrer

Syklister tar ansvar (2012)Syklister tar ansvar forside
La barna sykle! (2011)
Trafikkregler for syklister (2010) – Oppdatering oktober 2014. Det er en feil i dette heftet. Første setning i andre avsnitt under overskriften «Stopp ved trafikklyssignal» vill bli fjernet i neste utgave: “Som syklende kan du ikke krysse på «rød mann», selv om dette skjer uten å hindre kjørende eller uten at det innebærer fare.” Det er lov å sykle på «rød mann» når det ikke medfører fare eller er til hinder for kjørende på veien eller gående i gangfeltet. Som syklende har man vikeplikt for alle andre.

 BESTILLE BROSJYRER

Turbøker

Sykkelturer i Nordland
40 sykkelturer i Hedmark og Oppland
I form på sykkel
Sykkelturer i Danmark (lenke til nettbutikk)