Historikk

Styreledere i Syklistenes Landsforening

2013 –       Arild Hermstad
2006 – 13  Morten Kerr
1997 – 06  Reidar Olsen
1993 – 97  Arild Eugen Johansen
1992 – 93  Ove Bengt Berg
1985 – 92  Trond Berget
1984 – 85  Kjell Lønne
1980 – 84  Arild Eugen Johansen
1979 – 80  Svein-Erik Oroszko
1977 – 79  Ellen Johanne Nordenborg
1969 – 77  Alf Kvaal
1958 – 69  Usikre data for denne perioden da organisasjonen var uvirksom
1957 – 58  Ola Gaasland
1947 – 57  Henrik Ellestad