Om oss

Syklistenes Landsforening er organisasjonen for hverdagsykling. Vi har omlag 10.000 medlemmer og arbeider for at folk skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen. Som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse. Vi arbeider med politisk påvirkning overfor storting, regjering og lokalpolitikere og overfor forvaltningen. Vi samarbeider med en rekke andre frivillige organisasjoner. Vi tilbyr medlemmene er rekke fordeler. Det skal lønne seg å sykle. Og det lønner seg å være medlem hos oss.