Medlemskapet og adresseendring

Hvor lenger gjelder medlemskapet?

Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.

Adresseendring

Har du endret adresse? Meld inn i dette skjemaet:

Navn

Medlemsnummer

Ny postdresse

Nytt postnummer

Nytt poststed

Ny epost

Ny mobil