Trondheim

Syklistene Trondheim er opptatt av å alminneliggjøre sykling. Tilrettelegging og vedlikehold må bli så bra at alle mellom 8 og 88 betrakter sykling som en hverdagslig ting året rundt.