Oslo vil bygge minst ett nytt sykkelhotell hvert år

Oslo kommune har som ambisjon å bygge minst ett nytt sykkelhotell hvert år fra og med 2017. Her Lillestrøms første av to sykkelhotell, med plass til nærmere 400 sykler. Det ble åpnet i fjor høst. Foto: Lennart Olrich

Oslo kommune har som ambisjon å bygge minst ett nytt sykkelhotell hvert år fra og med 2017. Her Lillestrøms første sykkelhotell, i Oslos nabokommune Skedsmo. Sykkelhotellet, med plass til nærmere 400 sykler, ble åpnet i fjor høst. Foto: Lennart Olrich

Mange i Oslo begrenser syklingen fordi de er redd for at sykkelen blir stjålet. Sykkelprosjektet i hovedstaden har derfor som ambisjon å bygge minst ett nytt sykkelhotell i året i regi av Oslo kommune.

FutureBuilt lanserer onsdag en åpen plan- og designkonkurranse om kvalitetsparkering for sykkel – såkalte sykkelhoteller – i samarbeid med Oslo og Bærum kommune. FutureBuilt er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

– Sykkel er et viktig satsingsområde for Oslo og Bærum kommune. Bedre sykkelveier er avgjørende for å få flere til å sykle, men også sykkelparkering av høy standard er en viktig del av infrastrukturen for sykkel, framhever Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, i en felles pressemelding med Bærum kommune.

– Viktig med trygge parkeringshus

Dagens parkeringstilbud for sykkel i de to kommunene er langt på vei begrenset til utendørsstativer. Så mye som 42 prosent oppgir at de begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri, opplyser Sykkelprosjektet. Prosjektet har derfor som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år i regi av Oslo kommune fra og med i år.

– Alle sykkelturer starter og slutter med en parkert sykkel. Kollektiv og sykkel er gode fremkomstmidler i byen, og aller best sammen. Derfor er det viktig med trygge parkeringshus for sykler ved tog og T-banestasjoner, ikke minst i de ytre bydelene. Sånn kan flere reise miljøvennlig og effektivt, også på de lengre reisene, sier Berg.

Fra fire til ti prosent

Morten Skauge, utvalgsleder Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune viser til at Bærum i dag har en sykkelandel på kun fire prosent.

– Vi ønsker å øke denne andelen til ti prosent innen 2020. Og for å få dette til er det et stort behov for å etablere sykkelparkering av høyere standard for å gjøre sykling til jobb eller knutepunkter til et bedre alternativ for publikum, kommenterer Skauge.

Ved å holde en åpen arkitekturkonkurranse ønsker kommunene å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som kan passe inn på tomter i Oslo og Bærum med varierende størrelse og utstrekning, samstemmer Berg og Skauge.

Til Grorud, Ryen og Kolsås

Konkurransen er åpen for både arkitekter, designere og landskapsarkitekter – og gjerne tverrfaglige team.

Lanseringen av konkurransen foregår under et lanseringsseminar på sykkelbaren Peloton i Torggata onsdag morgen. Der stiller blant andre varaordfører Khamshajiny Gunaratnam i Oslo kommune.

Etter lanseringsseminaret blir det tomtebefaring på flere aktuelle steder og tomer – Grorud T-banestasjon, Ryen og Kolsås.

Kortlenke til denne artikkelen:

Comments are closed.