Vertskap til Den nasjonale sykkelkonferansen 2018

Sykkelkonferanse 2019_webSyklistenes Landsforening tar nå imot søknader til vertskap for Den nasjonale sykkelkonferansen 2018.

Konferansen arrangeres annethvert år av Syklistenes Landsforening i samarbeid med vertskommune og andre partnere. Konferansen er den største og viktigste møteplass for alle som har sykkel som fag- og interessefelt, en gruppe som vokser for hvert år.

De siste konferansene har samlet nær 300 deltakere, og deltakerne kommer fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, konsulentbyråer, organisasjoner m.fl.

Fra Kristiansand til Tromsø

Gjennom nullvekstmålet i personbiltrafikken, fortetting av bysentra og økt fokus på det gode byliv fremstår sykkel som en sentral del av løsningen. Konferansen vil gi deltakerne faglig påfyll og inspirasjon som vil styrke deres arbeid for å fremme en mer miljøvennlig, helsebringende og effektiv transportmiddelfordeling i norske tettsteder og byer.

Den nasjonale sykkelkonferansen 2018 blir den niende sykkelkonferansen på 2000-tallet. Tidligere har konferanse vært avholdt i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Kongsberg, Bergen, Trondheim, Oslo og senest i Tromsø i 2016.

Fra både inn- og innland

Kommende konferanse avholdes i mai eller juni 2018 og går over 23 ukedager, med innledere tradisjonelt fra både inn- og utland. Endelig dato settes i samråd med vertskommunen. Som vertskap får kommunen flere anledninger til å vise frem lokale tilbud og transportløsninger.

Ved interesse, ta kontakt med Syklistenes Landsforening innen 31.03.2017 på post@syklistene.no.

Kortlenke til denne artikkelen:

Comments are closed.