Velkommen til årsmøte i Lillestrøm 20. mars 2017!

SLF LOO - yes to all

SLF Lillestrøm og omegn inviterer sine medlemmer og andre interesserte syklister til årsmøte på Måsan på mandag, 20.03.17 kl 19!

Årsmøtet er offentlig for alle interesserte syklister i regionen vår, uansett medlemskap og bosted. Men du som er medlem i Syklistenes Landsforening (SLF – Syklistene) og bor i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum er automatisk medlem av lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO) og har da møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt.

Sted: Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm (møterom Torvmosen)

Dagsorden:

  1. Styrets beretning 2016
  2. Regnskap 2016
  3. Arbeidsprogram og budsjett 2017
  4. Valg av styre og leder
  5. Annet/ innkomne saker

Frist for forslag til verv og/eller saker til årsmøte er 28. februar 2017:
Vi har ingen valgkomité, men hvis du lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller hvis ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no innen fristen!

Sakspapirer til årsmøtet (med oppdatert dagsorden, inkl innkomne saker) vil bli lagt ut på vår hjemmeside ca tre uker før årsmøtet.

Påmelding: Det er ikke nødvendig å sende påmelding. Men det blir enkel servering under årsmøtet, og hvis du gir oss en kort tilbakemelding per mail til lillestrom@syklistene.no, blir det noe lettere å planlegge kvelden. Hvis du er på Facebook, kan du si fra at du kommer her! Tusen takk!

For mer informasjon om vårt lokallag besøk oss på www.facebook.com/slfloo og/eller på vår nettside der du bl a finner vedtekter for lokalt arbeid og kjøreregler for lokalkontakter i SLF Lillestrøm og omegn. Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår nestleder Bjørn R Bergersen (mobil 93406459)!

Vel møtt!

Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn

PS: Fra kl 18 denne dagen inviterer vi til temakveld om transportsykling… (mer info kommer i begynnelsen av mars – sammen med sakspapirer til årsmøte)

Kortlenke til denne artikkelen:

Comments are closed.